افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو

21دسامبر
رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو:

زیرساخت‌های استاندارد ورزشی در «شیرینو » وجود ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو گفت: زیرساخت‌های استاندارد ورزشی در شهر شیرینو صفر است و تعمیر سه زیرساخت موجود نیازمند اعتباری بیش از ۱۷ میلیارد تومان است.

12نوامبر
مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا(ع) بندر شیرینو در آینده نزدیک افتتاح می‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا(ع) بندر شیرینو در آینده نزدیک افتتاح می‌شود

ملکی‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر شیرینو از افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهر شیرینو شهرستان کنگان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.