افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران

21آگوست
تقدیر انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران از کتاب «تو خداداد عزیزی هستی»

تقدیر انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران از کتاب «تو خداداد عزیزی هستی»

انجمن نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران از جواد رستم زاده نویسنده کتاب «تو خداداد عزیزی هستی» تقدیر به عمل آورد.