افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 24 May , 2024

انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران

13آگوست
دومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر برگزار می‌شود

دومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر برگزار می‌شود

انجمن صنفی کارگردانان تئاتر دومین شب از سلسله نشست های تخصصی حقوق تئاتر (ممیزی) را برگزار می کند.