افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 16 June , 2024

صنعت و معدن

01ژوئن
اختتامیه دوره توانمندسازی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه ای در شیراز برگزار شد

اختتامیه دوره توانمندسازی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه ای در شیراز برگزار شد

فارس_ اختتامیه دوره توانمندسازی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه ای در شیراز برگزار شد.

چیزی یافت نشد !