افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 23 June , 2024

کشاورزی

07ژوئن
کشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی مزارع خودداری کنند
رئیس جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد؛

کشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی مزارع خودداری کنند

فارس_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: طبق ماده 20 قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهان زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم می شود.

10دسامبر
تبیین اقدامات جهاد کشاورزی فارس در حفاظت از خاک

تبیین اقدامات جهاد کشاورزی فارس در حفاظت از خاک

فارس_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به تبیین اقدامات این سازمان در راستای حفاظت از خاک پرداخت و گفت: متناسب با برنامه هایی که در سطح ملی تدوین شده، استان فارس نیز فعالیت هایی در زمینه های آموزشی، ترویجی و تولیدی انجام داده است.